Thursday, March 26, 2015

SOP DALAMAN PENGURUSAN PEROLEHAN FELDA BERJAYA DITAMBAHBAIK


Setelah pengumuman Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) bahawa pengurusan kontrak perolehan dan SOP pengurusan kewangan FELDA bebas dari sebarang unsur rasuah, ketirisan dan penyelewengan pada Oktober 2014 ... (baca di sini), satu lagi pengumuman telah dibuat yang perlu diraikan warga Felda.

Datuk Nur Jazlan selaku Pengerusi PAC, telah mengumukan pula FELDA telah membuat banyak penambahbaikan dalam pengurusan perolehannya berikutan kelemahan yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 2.

Nampaknya pihak Felda mengambil langkah proaktif untuk memperbetulkan Prosedur Operasi Standard (SOP) dalamannya bagi mengelakkan perkara yang sama berulang dalam Laporan Ketua Audit Negara seterusnya.

Rumusan siasatan telah diedarkan di bangunan parlimen di mana PAC mengakui banyak penambahbaikan tatacara SOP dalaman mereka untuk mengatasi masalah sebelum ini.

Walaubagaimanapun, masih terdapat kelemahan yang didapati di peringkat anak syarikat seperti masih ada perolehan yang dibuat tanpa kelulusan jawatankuasa yang sepatutnya dan dibuat oleh pegawai yang tidak mempunyai kuasa. Beberapa perolehan Felda yang telah dipecah kecil adalah tidak memenuhi peraturan perolehan yang sedang berkuat kuasa yang boleh menyebabkan salah guna kuasa.

Pada masa yang sama, tuduhan rasuah atau ketirisan di dalam pengurusan kewangan Felda dibidas Nur Jazlan kerana tidak terdapat sebarang bukti.

Walaupun terdapat persepsi negatif terhadap Felda apabila pada awal bulan Mac, SPRM telah mengumumkan penahan CEO Felda Investment Corporationdalam siasatan salah guna kuasa dan rasuah, namun secara keseluruhannya, penambahbaikan SOP telah dilaksanakan seperti saranan PAC Oktober tahun lepas.

No comments: