Tuesday, October 14, 2014

BAJET 2015 : EKONOMI KEPERLUAN RAKYAT (BHGN AKHIR)

... bersambung dari Bahagian 3

 
STRATEGI KE-7 : MENSEJAHTERA RAKYAT
- Tahap kualiti dan kesejahteraan rakyat
- Meringankan beban perbelanjaan awal persekolahan -   

  bantuan 100 ringgit seorang
- Pembelian buku-buku rujukan - Program Baucer Buku 

  1Malaysia - 250 ringgit seorang
- Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani - 6 bilion :
  i)   Pasar Tani Kekal dan Pasar Ikan yang beroperasi     

       setiap hari
  ii)  Program lelongan sayuran berkualiti dengan harga   

       berpatutan setiap minggu
iii)   Tanaman semula pokok buah-buahan tempatan -   

       Program Jom Bertani
iv)   Geran 100 juta kepada Lembaga Pertubuhan Peladang  

       untuk 4 kawasan Pembangunan Pertanian   Bersepadu

- Nelayan :
i)     Elaun sara hidup dinaikkan
ii)    Elaun nelayan darat
iii)   Aktiviti akuakultur
iv)   Memasang Automatic Identification System di bot-bot 

       nelayan
v)    Projek Khas Perumahan Nelayan

- KPDNKK :
i)     Tambahan KR1M
ii)    Kumpulan pemantau harga
iii)   Unit Penguatkuasaan GST, Unit Pemantauan Harga dan  

       Skuad Pengguna

- PENGANGKUTAN AWAM :
i)     Bas antara bandar untuk yang bekerja di luar Kuala  

       Lumpur. Tambang bulanan diskaun 30 peratus.
ii)    Electric Train Service atau ETS Ipoh-Butterworth
iii)   Perkhidmatan Bas Berhenti-henti melalui sistem 

       kontrak.

- PEKEBUN KECIL
i)     Getah - 100 juta untuk mekanisme kawal selia harga   

       dan 6.4 juta kepada koperasi pekebun kecil.
ii)    Kelapa Sawit - 41 juta untuk insentif penanaman baru 

       dan semula dan duti eksport dikecualikan.

- KESIHATAN RAKYAT
i)     2 buah hospital dan 20 klinik
ii)    30 Klinik 1Malaysia
iii)   30 juta untuk ganti mesin hemodalisis.
iv)   45.4 juta untuk ubat-ubatan pesakit kronik 

       hemodialisis.
v)    Pelepasan cukai ditingkatkan kepada 6,000 ringgit  

       dan termasuk pasangan dan anak.
vi)   Program pencegahan denggi.

- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN 

  MASYARAKAT di mana 2.2 bilion untuk program tersebut:
i)    1.2 bilion bantuan untuk keluarga miskin, kanak-kanak, 

      warga emas dan OKU
ii)   Pelepasan cukai bagi setiap anak OKU ke 6,000
iii)  Pelepasan cukai bagi peralatan sokongan asas OKU ke 

      6,000
iv)  Kadar makanan harian di JKM kepada 16 ringgit
v)   Geran tahunan Majlis Kebangsaan OKU ke 1 juta
vi)  Tambahan 5 pusat aktiviti warga emas. Pengangkutan  

      percuma untuk warga emas ke hospital

- PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
711 juta kepada Kementerian Pendidikan, Tabika Kemas, PERMATA dan Tabika Perpaduan
- PEMILIKAN RUMAH
Projek dan program, di antaranya;
i)   80 ribu unit PR1MA. Had kelayakan  dinaikkan hingga   

     10  ribu. Skim rent-to-own.
ii)  26 ribu Perumahan Rakyat
iii) 12 ribu unit Rumah Mesra Rakyat dan 5 ribu unit Rumah 

     Idaman Rakyat serta 20 ribu unit Rumah Aspirasi Rakyat.- Rumah Pertama :
i)   Lanjutan pengecualian duti setem 50 peratus
ii)  Menaikkan had nilai harga rumah ke 500 ribu
iii) Kelayakan umur peminjan dinaikkan ke 40 tahun

- Perumahan Kos Rendah Awam :
i)   40 juta untuk penyelenggaraan - Program 

Penyelenggaran Perumahan Awam

- Perumahan Kos Rendah Swasta :
i) 100 juta untuk penyelenggaraan - Tabung Penyelenggaraan 1Malaysia

- Luar Bandar di Sabah dan Sarawak :
i) 635 km jalan-jalan balak
ii) 15 ribu buah rumah untuk penyambungan elektrik
iii) 7,500 rumah untuk penyambungan bekalan air bersih
iv) 9,500 rumah untuk menambaik pulih rumah usang
v)  Perkhidmatan udara luar bandar
vi) Program pembangunan ekonomi, kemudahan infrastruktur dan taraf hidup orang asli
vii) Lampu jalan kampung ditambah

- Bekalan Air :
i) Bekalan air di Lembah Klang - pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2
ii) Zon kawalan kebocoran air

- Keselamatan dan Pertahanan Negara :
(17.7 bilion - ATM, 9.1 bilion - PDRM, 804 juta - Maritim)

PDRM
i)   11,757 tambahan perjawatan polis
ii)  14 Ibu Pejabat Polis dan Balai Polis
iii) 1,000 unit rondaan bermotosikal
iv) Program NKRA
 

ATM
i)   Aset-Aset pertahanan
ii)  Kebajikan, kesihatan dan kediaman anggota tentera
 

Maritim
i)   APMM - tingkatkan kecekapan operasi
ii)  7 buah kapal peronda baru
 

RELA
i) Latihan dan bina upaya
 

NGO (Geran one-off 50 juta) 164
i) MyNGO2015

PUSAT PERCETAKAN AL QURAN (30 juta bagi tempoh 3 tahun) 172
- Di Putrajaya, kedua terbesar di dunia
- Sejuta naskah setahun
- Seni khat

SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM 173
- Tambahbaik 252 skim perkhidmatan sedia ada

PEGAWAI DAN KAKITANGAN KONTRAK
- KEMAS, JASA, JPNIN, JAKIM dan Seranta FELDA yang lebih  

  15 tahun berkhidmat dan tamat perkhidmatan, bantuan  
  bulanan 300 ringgit

RUMAH PENJAWAT AWAM
- Had pinjaman dinaikkan ke 120 ribu
- Had maksimum dinaikkan ke 600 ribu
- Wang pemprosesan dimansuhkan
- Rumah PPA1M ditingkatkan, diluluskan dan ditambahbaik;
i)   Turunkan harga ke 90 ribu seunit
ii)  Syarat kelayakan dinaikkan ke 10,000 ringgit
iii) Dana mudahcara sehingga 25 peratus untuk pemaju  

     PPA1M :
     -  500 juta untuk baiki dan selenggara kuarters tentera, 

        polis, guru dan kakitangan kesihatan
     -  105 juta untuk Program MyBeautiful Malaysia


BR1M
- 3,000 ke bawah
i) Ditingkatkan ke 950 ringgit.
ii) Dibayar 3 kali setahun mulai Januari, Mei dan September

- 3,000 ke 4,000
i) Ditingkatkan ke 750 ringgit
ii) Dibayar 3 kali setahun mulai Januari, Mei dan September

- Bujang 21 tahun dengan pendapatan 2,000 ke bawah
i) Ditingkatkan ke 350 ringgit
ii) Dibayar sekaligus

- Skim Khairat Kematian dengan bantuan 1,000 ringgit selama setahun

ELAUN AHLI PARLIMEN
- Ahli Dewan Rakyat dinaikkan bersamaan gred Jusa C
- Ahli Dewan Negara dinaikkan antara gred 54 dan Jusa C
- Termasuk YDP

BONUS
- Setengah bulan gaji kepada penjawat awam
- Pesara Kerajaan, bayaran bantuan khas 250 ringgit
 


dan...
BAJET 2015 : EKONOMI KEPERLUAN RAKYAT (BHGN 3)

... bersambung dari Bahagian 2

 STRATEGI KE-5 : MEMARTABAT PERANAN WANITA
- Pergiatkan penglibatan wanita dalam pasaran kerja dan 
  keusahawanan
 

- 2.26 bilion untuk pembangunan dan operasi.
 

- Program-programnya:
a) Program Pengarah Wanita
b) 1Malaysia Support for Housewife
c) Talent Corp - Program Women Career Comeback
d) Membeli premis Rumah Perlindungan Khas Wanita
e) Meneruskan Program keusahawanan
f) Usahawan wanita India
g) Cuti menjaga anak, anak angkat, anak tiri tanggungan
h) Lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak di premis 

    pejabat swastaSTRATEGI KE-6 : MEMBANGUN PROGRAM TRANSFORMASI BELIA NEGARA

- Pelan Transformasi Belia Negara - 320 juta. 


a) PLKN dikajisemula. Keperluan kemahiran dan   

    kenegaraan.

b) Tambahbaik program Rakan Muda dan perkenal program 

    Kem Uniti

c) Akademi Kepimpinan Belia


d) IM4U, MyCorp - program  sukarela


e) Keusahawanan melalui MaGIC, SME Bank dan AgroBank, 

    Online Resource Centre

f) Program Agropreneur Muda oleh FAMA


g) Program Transformasi IKBN dan Coding Bootcamp serta 

    PADU

h) 1Malaysia Youth City - Semenanjung, Sabah dan Sarawak


i) Skim Perumahan Belia di antara BSN, KWSP dan Cagamas :
   - Belia berkahwin dan pendapatan kurang 10,000
   - RM200 sebulan diberi untuk tempoh 2 tahun pertama
   - 50 peratus duti setem dikecuali
   - Pinjaman kerajaan sebanyak 10 peratus


j) Negara Bersukan - 103 juta :
    i)    Program Malaysian Talent di peringkat sekolah rendah
    ii)   Meningkat mutu sukan berprestasi tinggi
    iii)  Program FitMalaysia
    iv)  Hari Sukan NegaraMonday, October 13, 2014

BAJET 2015 : EKONOMI KEPERLUAN RAKYAT (BHGN 2)

... bersambung dari Bahagian 1

STRATEGI KEDUA: MEMANTAP TADBIR URUS FISKAL bagi mencapai bajet berimbang.

1) Melaksana GST. Senarai barang makanan dan perkhidmatan asas tidak dikenakan GST.

  • 300 unit pertama eletrik tidak dikenakan GST.
  • Petrol RON95, diesel dan LPG diberikan pelepasan GST.
  • 56 peratus barangan akan turun harga sehingga 4.1 peratus termasuk ubat-ubatan, barangan elektrik, tekstil, barangan plastik, perabot, lampin bayi, daging, telur ayam, minyak, makanan laut, beras dan sayur-sayuran.
  • Shoppers guide untuk perbandingan harga sebelum dan selepas GST.
GST membolehkan kurang beban cukai. Golongan berkeluarga berpendapatan 4,000 sebulan dilepaskan cukai dan kadar pendapatan bercukai dinaikkan kepada yang melebihi 400,000.

Pendapatan koperasi,  kadar cukai pendapatan syarikat serta kadar cukai syarikat kecil dan sederhana dikurangkan. Yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai dibenar potongan cukai.
 

Insentif, bantuan serta potongan cukai tambahan untuk peniaga yang menghantar latihan tentang GST, perisian ICT  dan perakunan serta  kos membeli alat.


2) Merasionalisasi Subsidi.

Kedudukan kewangan awam ditambah baik dengan rasionalisasi subsidi terutama petroleum untuk pastikan subsidi diberi kepada kumpulan sasar dan kurangkan ketirisan dan penyeludupan.
 

Satu mekanisme baru pemberian subsidi petroleum. 

3) Menyebar luas Strategi Lautan Biru Kebangsaan.

Lebih UTC, Latihan melalui program 1Malaysia Skills and Employability Scheme bagi sektor awam dan 1Malaysia Training Centre bagi sektor swasta. STRATEGI KETIGA : MENGUPAYA MODAL INSAN DAN KEUSAHAWANAN untuk meningkatkan komponen gaji ditingkatkan ke 40 peratus menjelang 2020.a) Memantapkan profesionalisme perguruan dan prestasi      sekolah - 56 bilion
b) Program Sekolah Amanah dan Pembinaan Sekolah Baru
c) Pendidikan Teknikal dan Vokasional - 100 juta diluluskan
    serta merta dan MARA 50 juta. Syarikat swasta  
    mendapat potongan cukai kepada biasiswa pelajar di 
    peringkat pengajian pensijian vokasional dan teknik. 
    Potongan dua kali ke atas perbelanjaan syarikat dalam   
    program internship dan potongan tambahan ke atas 
    perbelanjaan latihan yang ditanggung majikan.
d) Fasiliti Pendidikan dalam aspek keselamatan dan 
    persekitaran pembelajaran termasuk pembayaran kos bil 
    elektrik sekolah-sekolah di bawah Kementerian     
    Pendidikan.
e)  Menaja Pelajaran melalui JPA, Kementerian Pendidikan 
    dan Kementerian Kesihatan.
f) Perluas program myBrain15 untuk PhD.
g) Tabung Pendidikan Tinggi Nasional - PTPN.
h) Talent Corp membangunkan kurikulum program 
    internship serta latihan industri. Graduan berkomunikasi 
    dalam Bahasa Inggeris dalam MUET.
i) Kebajikan golongan pekerja - Akta Kerja 1955 dan Akta 
   Perburuhan dikaji semula. Portal JobsMalaysia 
   ditambahbaik. Sistem insurans pekerjaan melalui     
   bantuan saraan sementara serta peluang latihan semula. 
   Latihan teknikal dan bantuan pendidikan golongnan belia 
   India.
j) Perhebat program upskilling dan reskilling.
k) Tingkat program latihan kemahiran.
l) MaGIC untuk memulakan perniagaan untuk usahawan 
   ekspatriat.


STRATEGI KEEMPAT : MEMPERKASA AGENDA BUMIPUTRA

Kontrak Sosial. Menjelang 2020, jumlah Melayu dan Bumiputera, Islam dan bukan Islam akan mencecah lebih 70 peratus.


Tindakan Pertama : Ekuinas untuk tingkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam swasta dan GLC.

Tindakan Ke-2 : Mantapkan Keusahawanan Bumiputera dengan langkah-langkah;
i)    Perkukuh INSKEN
ii)   Merancakkan program SUPERB ke Sabah dan Sarawak
iii)  Perkenal TERAS untuk pasaran antarabangsa
iv) Perluas program carve-out and compete untuk projek kerajaan dan penswastaan termasuk MRT jajaran kedua dan Lebuhraya Pan Borneo.
 

Tindakan Ke-3 : PKS Bumiputra
i)   LTHaji -Akaun Pelaburan Terhad patuh syariah di Bank  

     Islam
ii)  Amanah Ikhtiar Malaysia
Tindakan Ke-4 : Modal Insan Bumiputera - MARA
i)    Tajaan MARA
ii)   Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera - biasiswa,   

      latihan dan bantuan kewanganiii) Pusat Perakaunan Profesional di UiTM dengan kerjasama 
      Institut Akauntan Negara

Sabah dan Sarawak
- Lebuh Raya Pan Borneo untuk Sabah dan Sarawak
- Mini UTC dan RTC akan dibuka
- Klinik Kesihatan dan naik taraf hospital
- Perkukuhkan keselamatan ESSZONE
- Memanjangkan landasan lapangan terbang Lahad Datu
- Penempatan semula perkampungan air di Semporna dan  

  Sandakan
- Seimbangkan harga barang keperluan antara 
  Semenanjung, Sabah dan Sarawak melalui pembiayaan  
  kos pengangkutan dan penguatkuasaan kawalan harga  
  dan  KR1M ditambah.

 ... strategi seterusnya di blog ini, akan menumpu kepada wanita, belia dan kesejahteraan rakyat.

Sunday, October 12, 2014

AKSI ANWAR TERKINI ...


Gambar ini diambil dari The Straits Times. Temuramah Anwar sebelum 21 Oktober nanti bila beliau dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun ke atas kes Sodomi 2.

Melihat pada aksi gambar, kelihatan Anwar seolah-olah sedang cuba beri gambaran yang beliau akan berdepan dengan tragedi. Simbol jari seperti pistol sedang diacu ke kepalanya tetapi muncung bibirnya tersenyum seperti mengejek.

Agak-agaknya, apakah kata-kata yang paling sesuai untuk gambar ini?


MAKLUMAT TERKINI GANGGUAN BEKALAN AIR DI WP DAN SELANGOR

Maklumat terkini tentang tumpahan minyak yg melibatkan pengeluaran air bersih di Selangor;


KENYATAAN MEDIA
12 OKTOBER 2014

GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI TUJUH (7) WILAYAH DI NEGERI SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DISEBABKAN PENCEMARAN SUNGAI SELANGOR

Kuala Lumpur – Syarikat Bekalan Air Selangor SdnBhd (SYABAS) ingin memaklumkan bahawa gangguan bekalan air telah dialami di tujuh (7) wilayah iaitu di Wilayah Gombak, Klang/Shah Alam, Petaling, Kuala Lumpur, Hulu Langat, Kuala Langat dan Kuala Selangor sejak pagi ini (12 Oktober 2014).

Untuk makluman Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Selangor Fasa 1 dan Fasa 3 yang diurus oleh Syarikat Pengeluar Air Selangor Sdn Bhd (SPLASH) dan LRA Sungai Selangor Fasa 2 dan Rantau Panjang yang diurus oleh Puncak Niaga (M) Sdn Bhd telah ditutup sementara operasinya pada sekitar jam 8 malam semalam (11 Oktober 2014) ekoran berlakunya pencemaran air mentah di Sungai Selangor akibat tumpahan cecair hydrolik, kini telah beroperasi semula sejak jam 8 pagi hari ini (12 Oktober 2014) dan pengeluaran air terawat telah disalurkan semula ke kolam imbangan loji rawatan air masing-masing. 

Penutupan selama 12 jam ke empat-empat loji rawatan air yang membekalkan sekitar 60% keperluan bekalan air terawat Lembah Klang ini telah mengurangkan kuantiti bekalan air terawat ke kawasan pengguna di Wilayah Gombak, Klang/Shah Alam, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat dan Kuala Selangor telah berkurangan sebanyak 1,350 juta liter sekali gus menyebabkan beberapa kawasan di wilayah-wilayah tersebut mengalami terputus bekalan dan tekanan rendah tidak berjadual. Pihak SYABAS menjangkakan bekalan air di kebanyakan kawasan yang terjejas akan mulai pulih sepenuhnya pada jam 8 pagi esok (13 Oktober 2014). 

Walaubagaimanpun, pemulihan di beberapa kawasan terutamanya bagi pengguna yang berada di kawasan tinggi dan di penghujung sistem agihan akan berlaku secara berperingkat dalam tempoh 3 hari. Proses pemulihan bekalan tidak dapat dipercepatkan memandangkan ketiadaan sumber bekalan air alternatif di samping rezab simpanan air yang kecil. Bagi mengurangkan kesulitan pengguna, bekalan air melalui lori tanki telah digerakkan dari masa ke semasa bagi mengagihkan bekalan air kecemasan. 

Walaubagaimanapun memandangkan kemudahan-kemudahan bantuan bekalan air kecemasan milik SYABAS termasuk lori tangki dan tangki air statik ini adalah terhad, keutamaan akan diberikan kepada pengguna kritikal seperti hospital dan pusat dailisis dan pengguna diminta menggunakan bekalan air kecemasan sebaik mungkin dan untuk keperluan yang utama sahaja. Dalam pada masa yang sama, pihak SYABAS akan terus memantau situasi dan memaklumkan perkembangan terkini dari masa ke semasa melalui media massa. 

Sementara itu, pihak SYABAS dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor melalui Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap pencemaran ini. 

Dalam pada itu, bagi gangguan bekalan air berjadual pada 9 Oktober 2014 di 120 kawasan di Wilayah Petaling, Hulu Langat dan Sepang yang disebabkan oleh kerja kecemasan Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Semenyih yang dikendalikan oleh pihak Syarikat Konsortium ABASS Sdn Bhd (ABASS) dan kerja menaiktaraf sistem agihan bekalan air oleh SYABAS, kesemua kawasan terlibat telah pulih seperti sediakala kecuali hanya bekalan air di Taman Pelangi Semenyih yang belum pulih sepenuhnya. Pihak SYABAS menjangkankan bekalan air ke kawasan tersebut akan pulih sepenuhnya hari ini.

Sementara itu, pihak SYABAS telah juga dimaklumkan oleh PNSB bahawa LRA Sungai Langat yang diuruskan oleh syarikat tersebut yang sentiasa beroperasi melebihi kapasiti rekabentuk (overload) menghadapi masalah di mana satu pam air mentah telah rosak pada sekitar jam 12 tengahari semalam (11 Oktober 2014). Pihak SYABAS dimaklumkan oleh PNSB bahawa kerja pembaikan akan siap sepenuhnya menjelang jam 6 petang hari ini (12 Oktober 2014).

Berikutan dengan kerosakan tersebut, bekalan air terawat yang dikeluarkan oleh loji rawatan tersebut telah berkurangan sebanyak 15 Juta Liter Sehari (JLH). Sehubungan itu, sebahagian daripada pengguna di beberapa kawasan di Wilayah Hulu Langat dan Kuala Lumpur dijangka akan mengalami gangguan bekalan air termasuk tekanan rendah terutamanya pengguna yang berada di penghujung sistem agihan bekalan air dan lokasi kependudukan yang tinggi.

Dalam pada itu, pengguna di kawasan yang terjejas yang menghubungi Pusat Panggilan SYABAS (PUSPEL) diminta bersabar dan menunggu sedikit lama sebelum panggilan mereka dijawab. Berikutan, banyak kawasan yang terlibat maka PUSPEL kini sedang berhadapan dengan jumlah panggilan yang amat tinggi. Sebagai sumber alternatif, pengguna digalakkan melayari laman web SYABAS, Facebook dan Twitter untuk mendapatkan status terkini dari masa ke semasa.

~TAMAT~