Monday, April 11, 2016

DATUK LIOW : PENGUATKUASAAN JPJ PERLU DIKAJI SEMULA


Walaupun Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sering melakukan operasi untuk mengekang kesalahan jalanraya, namun ia telah gagal menampakkan keberkesanannya di dalam menurunkan kadar kemalangan di negara ini.

Oleh itu, Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Liow Tiong Lai telah mengarahkan agar undang-undang yang sedia ada dikaji semula supaya ia lebih berfungsi dengan lebih berkesan. Sebagaimana yang pernah disarankan pada bulan Februari lalu, Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik (AWAS).

AWAS adalah kombinasi di antara sistem AES (Automated Enforcement) dan sistem mata demerit KEJARA, bertujuan untuk mendisplinkan pengguna jalanraya. Sistem AWAS dijangka lebih berkesan daripada denda dan kompaun yang tinggi. Kombinasi ini dicadangkan setelah didapati permasalahan apabila ramai yang tidak membayar saman.

Sistem mata demerit KEJARA yang pernah dilaksanakan dahulu juga didapati kurang berkesan apabila pesalah trafik membayar kompaun, markah mereka tidak perlu dipotong yang menyebabkan wujud kelonggaran.

Sehubungan itu, satu rang undang-undang untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi pelaksanaan AWAS akan dibentangkan di Parlimen di sesi akan datang pada bulan Mei nanti. Pihak kementerian sedang meneliti di peringkat akhir dengan isu-isu implikasi undang-undangnya.

Satu kajian yang melibatkan 14 kamera AES di negara ini telah menunjukkan bahawa ia adalah berkesan dalam mengurangkan jumlah kemalangan. Yang lebih penting AWAS mampu mengurangkan rasuah apabila sistem ini dilaksanakan secara automatik dan interaksi manusia adalah sangat minima.

Sumbangan JPJ adalah amat besar selama 70 tahun diwujudkan dan pelbagai transformasi yang selaras dengan kehendak Program Transformasi Ekonomi telah pun dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kerajaan yang cepat serta telus.

Di antaranya JPJ telah melaksanakan perkhidmatan dalam talian yang mendapat respon positif dari rakyat di mana penambahan mesin-mesin kios JPJ dan perancangan akan datang, mesin-mesin ini akan diadakan di pasar raya.

Di dalam pada masa yang sama, satu jawatankuasa khas akan ditubuhkan untuk menaik taraf dan menambah baik struktur pentadbiran dan pengurusan JPJ agar Jabatan ini terus diperkasakan dan diperkukuhkan demi mengekalkan integriti mereka dan terus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat.
 

No comments: