Wednesday, August 17, 2016

INDUSTRI TEKSI DIBERI NAFAS BARU DAN KABINET LULUS CADANGAN SPAD


Akhirnya satu pendekatan yang telah dicadangkan pihak SPAD bagi penyelesaian isu-isu yang dihadapi di dalam industri teksi di negara telah mendapat kelulusan kabinet. 2 perkara yang perlu diberi perhatian di dalam Program Transformasi Industri Teksi (TITP atau Taxi  Industry  Transformation Programme) yang diperkenalkan iaitu hala tuju masa depan industri teksi dan juga mandat yang diberikan kepada pihak SPAD sebagai pengawalselia perlaksanaannya.

Yang pasti, kepentingan pemandu, pengendali dan juga pengguna dititikberatkan supaya lebih adil dan menyeluruh di samping industri teksi di negara akan terus mampan dan lebih responsif kepada permintaan kuasa pasaran terkini dan akan datang.

4 prinsip utama TITP di dalam 11 program TITP berdasarkan;
a. Memanfaatkan penggunaan teknologi
b. Pendapatan dan kebajikan pemandu teksi ditingkatkan
c. Mutu Perkhidmatan pemandu teksi diperbaiki
d. Kadar tambang teksi disemak semula


Didalam melancarkan program TITP ini, pihak SPAD akan memulakan langkah dengan;

a. Bekerjasama dengan pihak JPJ didalam memperkemas dan mengawalselia pengeluaran kad pemandu tunggal serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil nanti.

b. Pembekuan pengeluaran lesen teksi bagi kelas teksi bermeter dan kereta sewa akan ditarik balik.

c. Memastikan perlindungan insurans dan keselamatan dipatuhi oleh syarikat-syarikat dan pemandu 'e-hailing'.

Satu khabar baik untuk membantu pemandu-pemandu teksi yang ingin keluar dari sistem sewa pajak dan seterusnya memiliki lesen teksi individu sendiri, kerajaan telah meluluskan geran tunai sebanyak RM5,000.

Oleh itu secara terperincinya, butiran 11 program TITP yang telah diluluskan oleh Kerajaan yang perlu diberi perhatian;

1. Mengawal selia aplikasi e-hailing sebagai perkhidmatan perantara di bawah 
    Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (APAD)  
 
Ini akan memerlukan pindaan kepada APAD. Setelah pindaan itu diluluskan di Parlimen syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan e-hailing wajib diperbadankan di Malaysia dan semua pemandu e-hailing mesti mempunyai Kad Pemandu yang dikeluarkan oleh SPAD.
 
Kenderaan yang menyediakan perkhidmatan e-hailing juga akan diwajibkan menjalani pemeriksaan kebolehpercayaan jalan. Dalam fasa peralihan, semua
syarikat dan pemandu e-hailing akan dikehendaki berdaftar dengan SPAD. 

2. Pengeluaran Lesen Individu dan Geran Wang Tunai Kerajaan bagi pemandu yang 
    keluar daripada Sistem Pajak 

Bagi pemohon yang layak dan berwarganegara Malaysia, SPAD akan mengeluarkan lesen teksi individu di bawah kelas teksi bermeter dan kereta sewa. Pendaftaran akan bermula pada 1 September 2016 tertakluk kepada kriteria kelayakan termasuk bersih daripada rekod jenayah dan kesalahan di bawah SPAD dan JPJ. 

Pemandu teksi yang mahu keluar dari sistem sewa pajak (di bawah kelas teksi bermeter dan kereta sewa), juga akan menerima geran wang tunai berjumlah RM5,000 daripada Kerajaan sebagai subsidi kos membeli kenderaan baru. 

3. Membuka Pilihan Model Bagi Kegunaan Teksi 

Model-model pilihan kenderaan bagi teksi akan dibebaskan bagi memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemegang lesen teksi. Di bawah langkah ini, semua jenama kenderaan dan model yang mencapai penarafan keselamatan 3-bintang di bawah Program Penilaian Kereta Baru ASEAN (NCAP) akan diluluskan. Ini akan membantu mempercepatkan penggantian kenderaan yang lama dan lebih penting lagi, akan mengurangkan struktur kos bagi pemandu teksi dan pengusaha. 

4. Piawaian Kontrak Sewa Teksi Dengan Terma-terma Kontrak Di Bawah Undang-undang  

Pindaan kepada APAD diperlukan bagi membolehkan pengawal seliaan syarat-syarat kontrak yang akan dikenakan ke atas Pengendali. Di antara cadangan-cadangan yang akan dikenakan adalah termasuk hari percuma dari sewa bagi pemeriksaan PUSPAKOM, cuti tahunan dan cuti sakit, insurans pihak pertama bagi kenderaan dan bayaran balik deposit pada akhir kontrak. 

SPAD akan mengawal selia kontrak sewaan baharu dan akan menyeragamkan serta menguatkuasakan pematuhan syarat-syarat wajib dengan memasukkan terma-terma ke dalam Syarat-syarat Lesen Pengendali.
  
5. KPI Wajib Bagi Pengendali Teksi  

Untuk melindungi kepentingan dan kebajikan pemandu teksi, SPAD akan mengenakan KPI wajib ke atas Pengendali teksi. Ini termasuk pengwajiban Flit teksi untuk disambungkan dengan sistem ‘dispatch’ (selain daripada tempahan melalui telefon, membenarkan tempahan melalui aplikasi mudah alih, tempahan melalui laman sesawang ataupun tempahan radio) bagi mengembangkan dan meningkatkan akses perkhidmatan teksi dan pada masa yang sama meningkatan pendapatan pemandu. Di samping itu operator akan dipertanggungjawabkan di atas kelakuan dan mutu pemandu dan kenderaan.  

6. Mengenakan proses saringan yang ketat  

SPAD akan meningkatkan mutu pemandu teksi dan melaksanakan satu proses saringan baru yang ketat dan menyeluruh terhadap teksi dan pemandu e-hailing. Ini termasuk pemeriksaan rekod jenayah dan kesalahan trafik dan pelanggaran syaratsyarat Lesen Pengendali. 
 
7. Meningkatkan Piawaian Perkhidmatan menggunakan sistem ‘merit’ dan ‘demerit’  SPAD akan bekerjasama dengan JPJ bagi menyediakan senarai penuh kesalahan pemandu teksi di bawah sistem demerit Kejara yang baharu. 

8. Menyelaraskan struktur tambang bermeter  

Struktur tambang TEKS1M akan disusun semula bagi melaksanakan struktur tambang teksi bajet semasa. Pemandu dan pengendali yang sudah berada di bawah TEKS1M, mempunyai pilihan untuk mengekekalkan struktur tambang yang sedia ada, sehingga habis had usia kenderaan. 


9. Menyelaraskan kadar tambang berdasarkan zon  

Kadar tambang teksi berdasarkan zon, akan digantikan dengan pengiraan berdasarkan jarak perjalanan. Contoh adalah seperti di bawah: 


10. Membenarkan kadar tambang dinamik bagi teksi bermeter yang menggunakan 
      aplikasi e-hailing  
Pemandu teksi bermeter akan mempunyai pilihan untuk mengambil penumpang di bahu jalan dan melalui tempahan e-hailing. Mereka diberikan pilihan untuk menggunakan struktur tambang dinamik yang membolehkan mereka mengenakan tambang berdasarkan aplikasi e-hailing.   

11. Memperkenalkan program bagi memingkatkan prestasi pemandu teksi   

Bagi menerapkan budaya perkhidmatan yang baik, satu program Akreditasi Pemandu Teksi akan diadakan dan merangkumi empat (4) modul termasuk program-program bagi: orientasi pemandu teksi, membangkitkan semangat keusahawanan di kalangan pemandu teksi, cara-cara melayan penumpang dan juga mengenai Keselamatan dan Penyelenggaraan. Latihan ini akan dijalankan oleh pelatih yang dilantik oleh SPAD.

Bukan sesuatu yang mudah untuk membuat pembaharuan apatah lagi untuk menerima dan melaksanakannya walaupun pihak SPAD telah membuat kajian demi kajian serta rundingan dan perbincangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan beberapa tahun lalu. 

Pihak SPAD juga bersedia untuk berhadapan dengan cabaran-cabarang di dalam melaksanakan TTIP, asalkan matlamat utamanya bagi memastikan pembaharuan ini dapat mewujudkan industri teksi negara yang sentiasa berdaya maju dan dapat menepati kehendak penumpang yang lebih mesra pengguna tercapai dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

No comments: