Monday, February 16, 2015

MAKMAL TRANSFORMASI PLKN AKAN LAHIRKAN 'BLUE PRINT'


Perancangan kerajaan bagi mewujudkan satu makmal khas PLKN sebenarnya telah pun diumumkan dalam Bajet 2015 yang selaras dengan Pelan Transformasi Belia Negara. Inisiatif ini akan diketuai Pemandu dan juga telah mendapat persetujuan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan.

Kewujudan Makmal Transformasi PLKN ini pada awalnya bertujuan sebagai berfungsi mengumpul maklumat dan menjalankan kajian pendapat bagi menambah baik modul PLKN yang sedia ada selaras dengan peredaran masa.

Setelah pengumuman Perdana Menteri bagi langkah-langkah kerajaan mengkaji semula Bajet 2015 untuk menstabilkan kewangan negara, salah satu langkahnya adalah menangguh PLKN 2015. Maka inilah masa terbaik program latihan khidmat negara teruskan perancangan makmal transformasi ini.Pada 13 Februari lalu, pelancaran Makmal Transformasi Program Khidmat Negara (PLKN) telah diadakan dan akan berlangsung selama 5 minggu bermula 23 Februari sehingga 26 Mac.

Makmal ini akan melibatkan 85 orang akan yang mengambil kira pendapat pelbagai pihak terutama individu atau kumpulan yang dikenal pasti dapat memberikan idea yang bernas bagi menambah nilai dan tambah baik modul sedia ada. Mereka terdiri daripada wakil kementerian, agensi kerajaan, pihak swasta, NGO, pemain-pemain industri, golongan muda, operator kem PLKN, Alumni PLKN, jurulatih PLKN, ibubapa dan sebagainya.

Kumpulan sasaran bagi kajian ini juga akan melibatkan pelbagai kaum dan lapisan masyarakat di seluruh negara.

Selain untuk mendapatkan maklumbalas, makmal ini juga akan menghasilkan satu resolusi yang akhirnya akan menjadi "blue print" transformasi PLKN.

3 fokus utama makmal ini menjurus kepada Modul Latihan, Pengurusan Sumber dan Penjenamaan & Komunikasi bagi mengukuhkan modul latihan yang baharu iaitu Patriotisme, Pembangunan Karakter dan Kesukarelaan.

Bagi menghadapi cabaran masa kini, di antara pengisian program akan menitikberatkan ancaman media sosial dan sebaran pengaruh-pengaruh negatif.

Penangguhan PLKN 2015 ini juga akan digunakan untuk melatih semula kesemua staf dan jurulatihnya sebagai persiapan untuk perlaksanaan PLKN pada tahun hadapan.

Diharap platform perbincangan di dalam makmal ini dapat menjana ide-ide penambahbaikan PLKN demi meningkatkan semangat patrotisme dalam kalangan pelatih, memupuk perpaduan dan integrasi nasional serta membentuk perwatakan positif pelatih melalui nilai murni.

No comments: