Thursday, November 19, 2015

PLKN 2.0 DENGAN MODUL BARU YANG LEBIH INKLUSIF AKAN BERMULA

Bermula pada tahun hadapan, pengambilan pelatih PLKN 2.0 diberi baru apabila ia dibuat secara sukarela dan ia akan bermula untuk sesi bagi sesi Mac hingga Mei. Kepada mereka yang berminat bolehlah menawarkan diri samada melalui website JLKN atau mereka juga boleh berdaftar melalui kaunter pameran PLKN di peringkat negeri.

Ini sekali gus memberi lebih peluang kepada pelajar yang gagal menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi. Selepas keputusan pengambilan pelajar baru ke universiti dan kolej, Kementerian Pertahanan akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan mengenalpasti mereka yang layak mengikuti PLKN.

PLKN 2.0 dijangka akan bermula pada Mac tahun hadapan dan seramai 20,000 dari seluruh negara. Kali ini, sebanyak 81 kem PLKN akan terbabit.


Projek Perintis Transformasi PLKN 2.0 dengan mengguna modul baru telah bermula sejak 17 Oktober lalu di Kem PLKN Princess Haliza, Sepang dan akan berakhir pada 15 Disember. Seramai 469 pelatih yang terdiri dari 316 pelatih lelaki dan 153 pelatih perempuan telah berjaya menamatkan latihan mereka.

Sebanyak 8 modul latihan baru telah disediakan pihak kementerian dan pada bulan lalu, Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara (MLKN), Datuk Ehsanuddin Harun Narrashid telah mengumukan secara terperinci modul-modul tersebut di mana ia akan dilaksanakan dalam 2 fasa... maklumat
terperincinya boleh dibaca DI SINI.

Langkah transformasi inklusif PLKN 2.0 ini mampu menyiapkan pelatih berdepan dengan cabaran masa depan apabila modul yang diperkenalkan meliputi aspek kemahiran vokasional dan sekali gus mempersiapkan pelatih menceburi bidang pekerjaan setelah tamat latihan. Di samping itu pelatih juga diajar untuk menguruskan kewangan mereka dengan cara yang terbaik.

Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) juga telah menjalinkan kerjasama dengan 10 kementerian dan sudah pun mengenalpasti sebanyak 400 institut latihan kemahiran untuk menempatkan pelatih.

Modul yang diperkenalkan dalam transformasi itu sangat relevan dengan landskap dunia dan isu semasa, sekali gus membantu generasi muda bersedia untuk berdepan pelbagai ancaman dunia pada masa ini.
 
Modul baru itu juga memberi peluang kepada pelatih mencorakkan masa depan mereka dengan melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional, malah modul itu juga akan mengajar pelatih cara terbaik menguruskan kewangan mereka.

Sebelum perlaksanaan modul baru dalam PLKN 2.0, Kementerian Pertahanan dengan kerjasama PEMANDU dari Jabatan Perdana Menteri telah menganjurkan Hari Terbuka Transformasi PLKN pada April lalu bagi mendapatkan maklum balas, input serta idea terhadap perancangan transformasi PLKN dan rakyat juga mendapat pendedahan mengenai hasil Makmal Transformasi PLKN ini.

No comments: