Tuesday, November 24, 2015

MESEJ PENGERUSI SPAD - 5 TAHUN SAJA LAGI


Apabila kita berbicara mengenai perjalanan masa depan, adalah penting ia dijadikan satu cita-cita tetapi bukan dibuat ramalan apa yang bakal berlaku dan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Itulah pembuka kata Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Albar di dalam ucap utamanya ketika merasmikan Simposium Pengangkutan Awam Darat 2015 yang dianjurkan SPAD baru-baru ini.

15 tahun yang lalu, apakah kita mejangkakan penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian kita pada hari ini? Facebook hanya wujud pada tahun 2004, Twitter pada 2006, namun nampaknya hari ini kita tidak boleh hidup tanpa media sosial. Menurut Tan Sri Syed Hamid, hakikatnya adalah samada keputusan yang kita ambil hari ini ataupun tidak, akan memberi kesan kepada cara kehidupan kita pada masa hadapan.

Inilah yang ingin disampaikan Tan Sri Syed Hamid di dalam isu pengangkutan samada perancangan jalanraya ataupun rel, ia melangkau satu tempoh yang panjang dan berterusan. Manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan matlamt masing-masing, menggerakkan barangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang dikatakan pakar ekonomi pengangkutan sebagai perolehan permintaan.

Oleh itu, apabila kita sedang mempertimbangkan isu pengangkutan, apabila perjalanan kita melangkau ke masa depan, kita perlu bermula dengan gambaran yang lebih besar, yang merangkumi sosial dan persekitaran ekonomi di mana pengangkutan akan memainkan peranannya. Kita bertuah di Malaysia ini, gambaran masa depan adalah jelas dan kerajaan telah secara rutin merancang untuk 15 tahun ke hadapan.

Parlimen telah pun meluluskan Rancangan Malaysia ke-11. Kesemua rancangan pembangunan 5 tahun adalah penting untuk jangkawaktu 2016-2020. Plan ini akan membawa kita ke arah objektif kebangsaan Wawasan2020 untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Wawasan ini telah diilhamkan 15 tahun lalu pada tahun 2000 oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr Mahathir Mohamad, dan telah diteruskan di bawah Tun Abdullah Badawi dan kini Dato 'Seri Najib Run Razak, konsistensi dalam dasarnya di mana hanya beberapa negara saja akan mampu melaksanakannya.

Tema Rancangan Malaysia Ke 11 adalah "Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat" yang membawa makna rakyat adalah penggerak utama di dalam setiap usaha pembangunan. RMK11 mempunyai enam teras strategik dan pengangkutan memainkan peranan yang penting dan secara langsung dalam semua perkara ini.

Apabila RMK11 dikaitkan dengan pertumbuhan inklusif, ia secara khusus menyatakan bahawa semua rakyat tanpa mengira jantina, etnik, tahap sosio-ekonomi dan lokasi geografinya mesti mendapat manfaat daripada pertumbuhan negara. Dalam konteks lokasi geografinya, rancangan selanjutnya menghuraikan bahawa kawasan luar bandar akan berubah dengan 'connectivity' dan mobiliti yang lebih baik.

Begitu juga, apabila membincangkan mengenai kemampanan, plan RMK11 ada menyebut keperluan karbon rendah dan sistem pengangkutan yang "energy-efficient". Apabila membincangkan mengenai teras pengukuhan infrastruktur, RMK11 menyebut keperluan untuk integrasi yang lebih baik bagi mod pengangkutan yang berlainan. Ia mengiktiraf keperluan untuk pelaburan baru dalam pengangkutan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan dan meningkatkan tahap perkhidmatan, termasuk agar rakyat mempunyai akses kepada perkhidmatan pengangkutan yang baik.

Pada tahun 1985, 46% dari kepadatan penduduk Malaysia tinggal di bandar tetapi hari ini telah meningkat hingga 72%. Hanya dalam satu generasi, kita telah berpindah dari penduduk luar bandar yang meluas dan kini menjadi penduduk utama di bandar-bandar. Trend ini dijangka akan berterusan pada masa hadapan. Penduduk bandar di Malaysia bergantung kepada kenderaan persendirian untuk memenuhi keperluan pergerakan mereka manakala nisbah mod pengangkutan awam hampir tidak mencapai 20% di kawasan Greater Kuala Lumpur.

Sistem pengangkutan awam kurang fleksibilitinya berbanding kenderaan persendirian. Sistem pengangkutan yang ideal harus seimbang di antara sistem pengangkutan persendirian dan awam di mana pergerakan yang dijangkakan boleh disediakan dengan pengangkutan awam manakala yang lain masih memerlukan pengangkutan persendirian.

Jika kita serius tentang mobiliti keutamaan rakyat untuk pembangunan sosial dan ekonomi, kita perlu mencari cara untuk memenuhi keperluannya secara mampan. Kita tidak mampu untuk membina lebih banyak jalan raya hanya untuk memenuhi permintaan mobiliti pengangkutan persendirian. Jika kita memilih kenderaan persendirian, akhirnya kita akan terus membina lebih banyak lebuh raya, lebih banyak jalan raya dan perbanyakkan lagi persimpangan jalan.

Oleh itu, kaedah yang bagus untuk memenuhi mobiliti keutamaan rakyat bermakna kita perlu mencapai keseimbangan baru di antara kenderaan persendirian dan kolektif, di antara kenderaan persendirian dan pengangkutan awam dan dengan itu bagaimana bandar-bandar dan masyarakat kita lebih teratur pada masa akan datang.

Bagi pandangan Tan Sri Syed Hamid, jika kita mahu kualiti hidup yang lebih tinggi yang sepadan dengan kemajuan material sebagai sebuah negara, maka kita tidak mempunyai pilihan tetapi untuk merubah haluan. Ia bukan sesuatu yang mudah untuk melawan arus, tetapi Tan Sri yakin Malaysia mempunyai daya tahan dan sumber-sumbernya untuk melaksanakannya. Kita hanya perlukan kesungguhan secara kolektif.

Tan Sri memohon agar sama-sama berganding pandangan dan pengetahuan kerana sekiranya ia berjaya, ia akan dapat membantu memenuhi objektif RMK11 yang telah pun ditetapkan Kerajaan bagi menerajui pembangunan untuk keperluan rakyat dan juga memastikan kehidupan berkualiti yang mampan untuk semua pada masa akan datang.

Akhir sekali Tan Sri mengingatkan kepada semua bahawa sesungguhnya kita tiada mempunyai banyak waktu - hanya 5 tahun saja lagi untuk melaksanakan kesemuanya itu.

No comments: