Saturday, August 16, 2014

R&D KOMPONEN UTAMA FGV UNTUK CAPAI SASARAN 2020


Bagi mencapai sasaran RM100 bilion pada tahun 2020, penyelidikan dan pembangunan (R&D) FELDA Global Ventures Holdings Bhd (FGV) merupakan komponen utamanya untuk direalisasikan dan kumpulan perniagaan taninya adalah merupakan unit penyelidikan swasta yang terkemuka di dunia di dalam kelapa sawit.
 
Ketua Unit R&D dan Perkhidmatan Pertanian Kluster FGV, S. Palaniappan yakin dengan pencapaian ini di mana FGV adalah pemain utama di dunia dalam menghasilkan benih kelapa sawit sebanyak 70 hingga 80 juta benih sawit dengan pendapatan hasil daripada jualan sebanyak RM50 dan RM55 juta setiap tahun.

Dengan kelulusan kerajaan Malaysia, selama sembilan tahun FGV telah menjual sebanyak 25 juta benih sawit setiap tahun di mana kebanyakannya telah dijual ke negara seperti Honduras, Sierra Leone, Indonesia, Thailand, Cambodia, Papua New Guinea dan Columbia. 38 peratus benih sawit datangnya dari Felda dan ini tidak menjejaskan hasil pasaran walaupun terdapat banyak pemain di dalam industri kelapa sawit hari ini.

BAGAIMANA FGV MAMPU MENGEKALKAN PESAING LAIN?

Penasihat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) yang terdiri daripada 12 ahli panel dari Perancis, Netherlands dan United Kingdom (Universiti Cambridge, Universiti Bath, Universiti Nottingham) yang akan bertemu setahun sekali. Perancis merupakan negara yang sangat terkenal dengan ketelitian penyelidikan mereka, telah bekerjasama dengan Felda semenjak 30 tahun yang lalu.

Kini FGV sedang menghasilkan kultur tisu dan kloning yang berkualiti istimewa.

Sebagai sebuah pengeluar gergasi dalam sektor kelapa sawit, ini akan memberikan FGV kelebihan yang mencukupi dalam menjalankan R&D mereka di mana 300 hektar tapak semaian telah disediakan bagi tujuan percubaan dan hasilnhya dipantau untuk tempoh enam tahun akan datang. Pada kadar purata, hasilnya mampu dilihat setiap 26 bulan dengan memastikan kualiti yang bagus dan pengurusan R&D yang cekap.

R&D FGV juga sedang mencari pasaran molekul untuk mengenal pasti rintangan penyakit kelapa sawit dan menetapkan untuk mengeluarkan 'bahan toleran' dalam tempoh tiga tahun. Di samping itu, sasaran juga diletakkan keatas perkara-perkara seperti hasil setiap hektar, kualiti minyak, rintangan kepada penyakit dan kepadatan daripada tapak semaian supaya dapat menanam lebih banyak pokok dalam keluasan sehektar. 

FGV sebagai pengeluar minyak kelapa sawit terbesar di dunia telah mensasarkan sebagai salah satu daripada 10 syarikat perniagaan tani di dunia. Dengan penstrukturan semula operasi perniagaan kepada enam kluster bulan lepas, di mana tumpuannya adalah kepelbagaian hasil minyak kelapa sawit, gula, getah, R&D dan pengangkutan, logistik, pemasaran dan sebagainya.

1 comment:

Anonymous said...

Duit ada boleh la cakap

Duit tak ada dok diam

Itu dunia