Monday, October 13, 2014

BAJET 2015 : EKONOMI KEPERLUAN RAKYAT (BHGN 2)

... bersambung dari Bahagian 1

STRATEGI KEDUA: MEMANTAP TADBIR URUS FISKAL bagi mencapai bajet berimbang.

1) Melaksana GST. Senarai barang makanan dan perkhidmatan asas tidak dikenakan GST.

  • 300 unit pertama eletrik tidak dikenakan GST.
  • Petrol RON95, diesel dan LPG diberikan pelepasan GST.
  • 56 peratus barangan akan turun harga sehingga 4.1 peratus termasuk ubat-ubatan, barangan elektrik, tekstil, barangan plastik, perabot, lampin bayi, daging, telur ayam, minyak, makanan laut, beras dan sayur-sayuran.
  • Shoppers guide untuk perbandingan harga sebelum dan selepas GST.
GST membolehkan kurang beban cukai. Golongan berkeluarga berpendapatan 4,000 sebulan dilepaskan cukai dan kadar pendapatan bercukai dinaikkan kepada yang melebihi 400,000.

Pendapatan koperasi,  kadar cukai pendapatan syarikat serta kadar cukai syarikat kecil dan sederhana dikurangkan. Yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai dibenar potongan cukai.
 

Insentif, bantuan serta potongan cukai tambahan untuk peniaga yang menghantar latihan tentang GST, perisian ICT  dan perakunan serta  kos membeli alat.


2) Merasionalisasi Subsidi.

Kedudukan kewangan awam ditambah baik dengan rasionalisasi subsidi terutama petroleum untuk pastikan subsidi diberi kepada kumpulan sasar dan kurangkan ketirisan dan penyeludupan.
 

Satu mekanisme baru pemberian subsidi petroleum. 

3) Menyebar luas Strategi Lautan Biru Kebangsaan.

Lebih UTC, Latihan melalui program 1Malaysia Skills and Employability Scheme bagi sektor awam dan 1Malaysia Training Centre bagi sektor swasta. STRATEGI KETIGA : MENGUPAYA MODAL INSAN DAN KEUSAHAWANAN untuk meningkatkan komponen gaji ditingkatkan ke 40 peratus menjelang 2020.a) Memantapkan profesionalisme perguruan dan prestasi      sekolah - 56 bilion
b) Program Sekolah Amanah dan Pembinaan Sekolah Baru
c) Pendidikan Teknikal dan Vokasional - 100 juta diluluskan
    serta merta dan MARA 50 juta. Syarikat swasta  
    mendapat potongan cukai kepada biasiswa pelajar di 
    peringkat pengajian pensijian vokasional dan teknik. 
    Potongan dua kali ke atas perbelanjaan syarikat dalam   
    program internship dan potongan tambahan ke atas 
    perbelanjaan latihan yang ditanggung majikan.
d) Fasiliti Pendidikan dalam aspek keselamatan dan 
    persekitaran pembelajaran termasuk pembayaran kos bil 
    elektrik sekolah-sekolah di bawah Kementerian     
    Pendidikan.
e)  Menaja Pelajaran melalui JPA, Kementerian Pendidikan 
    dan Kementerian Kesihatan.
f) Perluas program myBrain15 untuk PhD.
g) Tabung Pendidikan Tinggi Nasional - PTPN.
h) Talent Corp membangunkan kurikulum program 
    internship serta latihan industri. Graduan berkomunikasi 
    dalam Bahasa Inggeris dalam MUET.
i) Kebajikan golongan pekerja - Akta Kerja 1955 dan Akta 
   Perburuhan dikaji semula. Portal JobsMalaysia 
   ditambahbaik. Sistem insurans pekerjaan melalui     
   bantuan saraan sementara serta peluang latihan semula. 
   Latihan teknikal dan bantuan pendidikan golongnan belia 
   India.
j) Perhebat program upskilling dan reskilling.
k) Tingkat program latihan kemahiran.
l) MaGIC untuk memulakan perniagaan untuk usahawan 
   ekspatriat.


STRATEGI KEEMPAT : MEMPERKASA AGENDA BUMIPUTRA

Kontrak Sosial. Menjelang 2020, jumlah Melayu dan Bumiputera, Islam dan bukan Islam akan mencecah lebih 70 peratus.


Tindakan Pertama : Ekuinas untuk tingkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam swasta dan GLC.

Tindakan Ke-2 : Mantapkan Keusahawanan Bumiputera dengan langkah-langkah;
i)    Perkukuh INSKEN
ii)   Merancakkan program SUPERB ke Sabah dan Sarawak
iii)  Perkenal TERAS untuk pasaran antarabangsa
iv) Perluas program carve-out and compete untuk projek kerajaan dan penswastaan termasuk MRT jajaran kedua dan Lebuhraya Pan Borneo.
 

Tindakan Ke-3 : PKS Bumiputra
i)   LTHaji -Akaun Pelaburan Terhad patuh syariah di Bank  

     Islam
ii)  Amanah Ikhtiar Malaysia
Tindakan Ke-4 : Modal Insan Bumiputera - MARA
i)    Tajaan MARA
ii)   Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera - biasiswa,   

      latihan dan bantuan kewanganiii) Pusat Perakaunan Profesional di UiTM dengan kerjasama 
      Institut Akauntan Negara

Sabah dan Sarawak
- Lebuh Raya Pan Borneo untuk Sabah dan Sarawak
- Mini UTC dan RTC akan dibuka
- Klinik Kesihatan dan naik taraf hospital
- Perkukuhkan keselamatan ESSZONE
- Memanjangkan landasan lapangan terbang Lahad Datu
- Penempatan semula perkampungan air di Semporna dan  

  Sandakan
- Seimbangkan harga barang keperluan antara 
  Semenanjung, Sabah dan Sarawak melalui pembiayaan  
  kos pengangkutan dan penguatkuasaan kawalan harga  
  dan  KR1M ditambah.

 ... strategi seterusnya di blog ini, akan menumpu kepada wanita, belia dan kesejahteraan rakyat.

No comments: