Tuesday, October 14, 2014

BAJET 2015 : EKONOMI KEPERLUAN RAKYAT (BHGN AKHIR)

... bersambung dari Bahagian 3

 
STRATEGI KE-7 : MENSEJAHTERA RAKYAT
- Tahap kualiti dan kesejahteraan rakyat
- Meringankan beban perbelanjaan awal persekolahan -   

  bantuan 100 ringgit seorang
- Pembelian buku-buku rujukan - Program Baucer Buku 

  1Malaysia - 250 ringgit seorang
- Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani - 6 bilion :
  i)   Pasar Tani Kekal dan Pasar Ikan yang beroperasi     

       setiap hari
  ii)  Program lelongan sayuran berkualiti dengan harga   

       berpatutan setiap minggu
iii)   Tanaman semula pokok buah-buahan tempatan -   

       Program Jom Bertani
iv)   Geran 100 juta kepada Lembaga Pertubuhan Peladang  

       untuk 4 kawasan Pembangunan Pertanian   Bersepadu

- Nelayan :
i)     Elaun sara hidup dinaikkan
ii)    Elaun nelayan darat
iii)   Aktiviti akuakultur
iv)   Memasang Automatic Identification System di bot-bot 

       nelayan
v)    Projek Khas Perumahan Nelayan

- KPDNKK :
i)     Tambahan KR1M
ii)    Kumpulan pemantau harga
iii)   Unit Penguatkuasaan GST, Unit Pemantauan Harga dan  

       Skuad Pengguna

- PENGANGKUTAN AWAM :
i)     Bas antara bandar untuk yang bekerja di luar Kuala  

       Lumpur. Tambang bulanan diskaun 30 peratus.
ii)    Electric Train Service atau ETS Ipoh-Butterworth
iii)   Perkhidmatan Bas Berhenti-henti melalui sistem 

       kontrak.

- PEKEBUN KECIL
i)     Getah - 100 juta untuk mekanisme kawal selia harga   

       dan 6.4 juta kepada koperasi pekebun kecil.
ii)    Kelapa Sawit - 41 juta untuk insentif penanaman baru 

       dan semula dan duti eksport dikecualikan.

- KESIHATAN RAKYAT
i)     2 buah hospital dan 20 klinik
ii)    30 Klinik 1Malaysia
iii)   30 juta untuk ganti mesin hemodalisis.
iv)   45.4 juta untuk ubat-ubatan pesakit kronik 

       hemodialisis.
v)    Pelepasan cukai ditingkatkan kepada 6,000 ringgit  

       dan termasuk pasangan dan anak.
vi)   Program pencegahan denggi.

- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN 

  MASYARAKAT di mana 2.2 bilion untuk program tersebut:
i)    1.2 bilion bantuan untuk keluarga miskin, kanak-kanak, 

      warga emas dan OKU
ii)   Pelepasan cukai bagi setiap anak OKU ke 6,000
iii)  Pelepasan cukai bagi peralatan sokongan asas OKU ke 

      6,000
iv)  Kadar makanan harian di JKM kepada 16 ringgit
v)   Geran tahunan Majlis Kebangsaan OKU ke 1 juta
vi)  Tambahan 5 pusat aktiviti warga emas. Pengangkutan  

      percuma untuk warga emas ke hospital

- PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
711 juta kepada Kementerian Pendidikan, Tabika Kemas, PERMATA dan Tabika Perpaduan
- PEMILIKAN RUMAH
Projek dan program, di antaranya;
i)   80 ribu unit PR1MA. Had kelayakan  dinaikkan hingga   

     10  ribu. Skim rent-to-own.
ii)  26 ribu Perumahan Rakyat
iii) 12 ribu unit Rumah Mesra Rakyat dan 5 ribu unit Rumah 

     Idaman Rakyat serta 20 ribu unit Rumah Aspirasi Rakyat.- Rumah Pertama :
i)   Lanjutan pengecualian duti setem 50 peratus
ii)  Menaikkan had nilai harga rumah ke 500 ribu
iii) Kelayakan umur peminjan dinaikkan ke 40 tahun

- Perumahan Kos Rendah Awam :
i)   40 juta untuk penyelenggaraan - Program 

Penyelenggaran Perumahan Awam

- Perumahan Kos Rendah Swasta :
i) 100 juta untuk penyelenggaraan - Tabung Penyelenggaraan 1Malaysia

- Luar Bandar di Sabah dan Sarawak :
i) 635 km jalan-jalan balak
ii) 15 ribu buah rumah untuk penyambungan elektrik
iii) 7,500 rumah untuk penyambungan bekalan air bersih
iv) 9,500 rumah untuk menambaik pulih rumah usang
v)  Perkhidmatan udara luar bandar
vi) Program pembangunan ekonomi, kemudahan infrastruktur dan taraf hidup orang asli
vii) Lampu jalan kampung ditambah

- Bekalan Air :
i) Bekalan air di Lembah Klang - pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2
ii) Zon kawalan kebocoran air

- Keselamatan dan Pertahanan Negara :
(17.7 bilion - ATM, 9.1 bilion - PDRM, 804 juta - Maritim)

PDRM
i)   11,757 tambahan perjawatan polis
ii)  14 Ibu Pejabat Polis dan Balai Polis
iii) 1,000 unit rondaan bermotosikal
iv) Program NKRA
 

ATM
i)   Aset-Aset pertahanan
ii)  Kebajikan, kesihatan dan kediaman anggota tentera
 

Maritim
i)   APMM - tingkatkan kecekapan operasi
ii)  7 buah kapal peronda baru
 

RELA
i) Latihan dan bina upaya
 

NGO (Geran one-off 50 juta) 164
i) MyNGO2015

PUSAT PERCETAKAN AL QURAN (30 juta bagi tempoh 3 tahun) 172
- Di Putrajaya, kedua terbesar di dunia
- Sejuta naskah setahun
- Seni khat

SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM 173
- Tambahbaik 252 skim perkhidmatan sedia ada

PEGAWAI DAN KAKITANGAN KONTRAK
- KEMAS, JASA, JPNIN, JAKIM dan Seranta FELDA yang lebih  

  15 tahun berkhidmat dan tamat perkhidmatan, bantuan  
  bulanan 300 ringgit

RUMAH PENJAWAT AWAM
- Had pinjaman dinaikkan ke 120 ribu
- Had maksimum dinaikkan ke 600 ribu
- Wang pemprosesan dimansuhkan
- Rumah PPA1M ditingkatkan, diluluskan dan ditambahbaik;
i)   Turunkan harga ke 90 ribu seunit
ii)  Syarat kelayakan dinaikkan ke 10,000 ringgit
iii) Dana mudahcara sehingga 25 peratus untuk pemaju  

     PPA1M :
     -  500 juta untuk baiki dan selenggara kuarters tentera, 

        polis, guru dan kakitangan kesihatan
     -  105 juta untuk Program MyBeautiful Malaysia


BR1M
- 3,000 ke bawah
i) Ditingkatkan ke 950 ringgit.
ii) Dibayar 3 kali setahun mulai Januari, Mei dan September

- 3,000 ke 4,000
i) Ditingkatkan ke 750 ringgit
ii) Dibayar 3 kali setahun mulai Januari, Mei dan September

- Bujang 21 tahun dengan pendapatan 2,000 ke bawah
i) Ditingkatkan ke 350 ringgit
ii) Dibayar sekaligus

- Skim Khairat Kematian dengan bantuan 1,000 ringgit selama setahun

ELAUN AHLI PARLIMEN
- Ahli Dewan Rakyat dinaikkan bersamaan gred Jusa C
- Ahli Dewan Negara dinaikkan antara gred 54 dan Jusa C
- Termasuk YDP

BONUS
- Setengah bulan gaji kepada penjawat awam
- Pesara Kerajaan, bayaran bantuan khas 250 ringgit
 


dan...
No comments: