Monday, June 01, 2015

SPAD ARAHKAN KTMB KEMUKA SEMULA PERMOHONAN SEPARA LANDASAN GEMAS-GUA MUSANG


Pihak SPAD tunaikan janji setelah landasan keretapi api Gemas-Gua Musang diperbaiki dan dijangka disiapkan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan setelah mengalami kerosakan paling teruk akibat banjir Disember tahun lalu.

Banjir besar yang telah melanda negeri Kelantan telah mengakibatkan 79 lokasi landasan keretapi dan infrastrukturnya dari Gemas hingga Tumpat di mana anggaran kerugian ialah sebanyak RM350 juta dan pihak kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM200 juta sebagai komitmen awal.

Walaubagaimanapun, demi keselamatan penumpang, SPAD telah membuat beberapa ketetapan tanpa kompromi di dalam aspek keselamatan, penyelenggaraan dan operasi tren.

Di antara intipati kenyataan media SPAD adalah;

1. KTMB telah kemuka cadangan operasi keretapi antara Gemas-Gua Musang serta Kemubu-Bukti Abu dimulakan pada Julai 2015.

2. Pemeriksaan terperinci telah dilakukan SPAD pada 21 Mei 2015 dan KTMB telah beri fokus kepada pemulihan sementara landasan.

3. Operasi masih secara separa sebelum kerja-kerja keseluruhan pembaharuan landasa siap.

4. Kerja-kerja pemulihan termasuk pelebaran semula longkang, pengukuhan struktur landasan dan cerun, selipar kayu dna klip landasan yang baru.

5. Kerja-kerja pembaikan keseluruhan dijangka siap pada tahun 2017.

6. KTMB perlu mematuhi ketetapan Suruhanja Pengankutan Awam Darat sebagaimana yang telah diperuntukkan di dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.

7. SPAD arahkan KTMB kemuka semula permohonan pembukaan separa landasan bagi memastikan landasan telah diperiksa dan selamat.

8. Sebagai operator yang dilesenkan oleh SPAD, KTMB akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap aspek-aspek keselamatan, penyelenggaraan dan operasi tren.

Berikut adalah kenyataan penuh SPAD;

Kenyataan Media


Pengoperasian Semula Perkhidmatan KTMB Gemas-Gua Musang


28 Mei, 2015 – Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) mengambil maklum bahawa KTMB telah mengemukakan perancangan pengoperasian semula perkhidmatan tren antara Gemas-Gua Musang serta Kemubu-Bukit Abu; yang dicadangkan akan bermula pada pertengahan bulan Julai 2015, setelah kerja-kerja pemulihan sementara landasan siap dijalankan.

SPAD telah menjalankan pemeriksaan landasan yang terperinci pada 21 Mei 2015. Lanjutan itu, KTMB telah membentangkan kepada SPAD pada 25 Mei 2015 mengenai kerja baikpulih dengan memberi fokus kepada pemulihan sementara landasan di antara Gemas-Gua Musang dan Kemubu-Bukit Abu, untuk mengembalikan keadaan landasan kepada tahap selamat bagi penggunaan dan operasi tren.

KTMB dengan itu merancang untuk memulakan operasi secara separa sebelum kerja-kerja keseluruhan pembaharuan landasan siap, dengan jaminan bahawa langkah-langkah kawalan yang ketat akan diutamakan. Kerja-kerja pemulihan sementara landasan tersebut merangkumi kerja-kerja seperti pelebaran semula longkang, pengukuhan struktur landasan dan cerun, selipar kayu dan klip landasan yang baru.

Kerja-kerja pembaikan secara keseluruhannya di sepanjang koridor yang terjejas teruk akibat banjir akan dijalankan oleh kontraktor yang dilantik Kementerian Pengangkutan Malaysia dan dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2017.


Bagi memastikan langkah-langkah kawalan serta persediaan untuk operasi secara separa dibuat dengan rapi, KTMB perlu mematuhi keperluan yang telah ditetapkan Suruhanja Pengankutan Awam Darat sebagaimana yang telah diperuntukkan di dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Sejurus itu KTMB telah diarah oleh SPAD untuk mengemukakan semula permohonan bagi pembukaan separa landasan serta operasi tren tersebut setelah kerja-kerja pemulihan dilaksanakan berserta dokumen sokongan dan pengesahan perunding bebas bahawa keadaan landasan telah diperiksa dan selamat untuk kembali beroperasi.


Oleh itu, tarikh bagi pembukaan landasan dan perkhidmatan tren di sektor Gemas-Gua Musang dan Kemubu-Bukit Abu akan ditentukan oleh SPAD setelah KTMB memenuhi semua kerja pemulihan sementara landasan tersebut serta syarat-syarat keselamatan yang telah ditetapkan oleh SPAD. Sebagai operator yang dilesenkan oleh SPAD, KTMB akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap aspek-aspek keselamatan, penyelenggaraan dan operasi tren.


No comments: