Friday, May 11, 2018

MyCAR SAMBUT BAIK USAHA SPAD KAWALSELIA MAKLUMAT KENDERAAN DAN PEMANDU


Di dalam menambahbaik perkhidmatan pengangkutan awam darat terutamanya dalam industri teksi yang mengguna perkhidmatan e-hailing, pihak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) akan memperkenalkan sistem e-card kepada semua pemandu untuk untuk mengesahkan setiap pemandu telah didaftarkan dan layak untuk memandu kenderaan e-hailing.

Akta SPAD 2017 ini akan dipinda dan akan dikuatkuasakan berperingkat-peringkat mulai Mei 15 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengawal-selia syarikat perkhidmatan e-hailing seperti MyCar dan Grab.

Salah satu aspek penting di dalam pindaan Akta SPAD 2017 ini adalah mewajibkan setiap kenderaan dan pemandu di bawah syarikat-syarikat perkhidmatan e-hailing telah didaftarkan. Semua maklumat tersebut akan ditapis oleh pihak SPAD, JPJ dan PDRM bagi memastikan keselamatan pengguna dan penumpang terus terjamin.

Satu sistem juga akan diperkenalkan untuk mengesahkan yang setiap pemandu ini telah berdaftar dan lebih mustahak mereka layak memandu kenderaan e-hailing.

Ketika sesi penerangan oleh pihak SPAD kepada syarikat-syarikat dan pemandu e-hailing, mereka mengalu-alukan Akta baru ini kerana mampu dimanfaatkan oleh semua pihak.

Malaysia adalah negara pertama di dunia yang menguatkuasakan peraturan e-hailing dan menjadikan kenderaan e-hailing sebagai pengangkutan awam.

Ia adalah satu tindakan bijak yang telah diambil untuk memastikan keselamatan pengguna e-hailing di Malaysia. Justeru, MyCar mengambil langkah menyeru agar semua pemandunya kemaskini maklumat mereka agar tiada tindakan dan masalah akan dialami di masa hadapan.
 

No comments: