Saturday, November 19, 2016

SPAD : APLIKASI E-HAILING TEKSI DIHARAP TIDAK PERLU TUNGGU KELULUSAN PARLIMEN


Tidak disangka usaha dan prihatin kerajaan yang dicadangkan pihak SPAD untuk memastikan industri teksi negara mendapat keadilan dan terus maju, aplikasi e-hailing telah mendapat sambutan yang di luar jangkaan. 

Sejak 1 September 2016 lagi, SPAD umumkan sebanyak 1,600 permohonan telah diterima
dari pemandu teksi memandangkan ia beri kebebasan kepada mereka.

E-hailing ini juga rupanya satu galakan kepada pemandu-pemandu teksi agar tidak terikat dengan mana-mana sistem pajakan dan merealisasi impian mereka untuk dijadikan dari sekadar sebagai seorang pemandu teksi kepada perniagaan sendiri.

Melihatkan keberkesanan aplikasi e-hailing ini, pihak SPAD sedang memastikan agar ia tidak perlukan pindaan undang-undang seperti liberalisasi permit teksi kepada pemandu teksi individu di bawah sistem model pajak.

Salah satu langkah yang diusahakan pihak SPAD adalah untuk berunding dengan Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Pengangkutan bagi meminda undang-undang berkenaan. Setelah segala perundingan selesai, pindaan yang dicadangkan akan dibentangkan kepada mesyuarat kabinet dan diluluskan oleh Parlimen yang dijangka pada suku pertama 2017.

Oleh kerana SPAD adalah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan isu e-hailing ini dan apabila undang-undang tersebut diluluskan Parlimen, seterusnya tugas SPAD adalah untuk dilaksanakan dan mengawal selia setiap perjalanan aplikasi e-hailing ini.

Aplikasi e-hailing ini adalah 1 daripada 11 program yang telah diluluskan kerajaan di bawah Program Transformasi Industri Teksi (TITP) yang di antara lain termasuk;

  • Pengeluaran Lesen Individu dan Geran Wang Tunai Kerajaan bagi pemandu yang keluar daripada Sistem Pajak
  • Membuka Pilihan Model Bagi Kegunaan Teksi
  • Piawaian Kontrak Sewa Teksi Dengan Terma-terma Kontrak Di Bawah Undang-undang
  • KPI Wajib Bagi Pengendali Teksi
  • Mengenakan proses saringan yang ketat
  • Meningkatkan Piawaian Perkhidmatan menggunakan sistem ‘merit’ dan ‘demerit’
  • Menyelaraskan struktur tambang bermeter
  • Menyelaraskan kadar tambang berdasarkan zon
  • Membenarkan kadar tambang dinamik bagi teksi bermeter yang menggunakan aplikasi e-hailing
  • Memperkenalkan program bagi memingkatkan prestasi pemandu teksi

Penerangan lanjut... sila klik di sini

No comments: