Sunday, April 08, 2018

BERSAMA BN HEBATKAN NEGARAKU

Manifesto BN untuk keutamaan rakyat dan tiada satu untuk agenda peribadi (dalam bentuk infografik);

 1. Ibu dan wanita ... DI SINI2. Kediaman 1Negaraku ... DI SINI 3. 3 juta kerja... DI SINI
 4. Senyum Sabah dan Sarawak ... DI SINI
 5. Asas Pengangkutan ... DI SINI
 6. Perkasa Digital ... DI SINI
7. Barangan Malaysia ... DI SINI
 8. BR1M ... lebih baru... DI SINI
 9. Dompet Rakyat ... DI SINI 10. Pendidikan ... DI SINI 11. Hidup Sihat ... DI SINI
 12. Aman 1Negaraku ... DI SINI
 13. TN50 ... DI SINI
 14. Kanak-kanak Universal ... DI SINI

 

No comments: