Monday, October 12, 2015

TRANSFORMASI MODUL PLKN 2.0 ... MANTAP


Transformasi Modul PLKN 2.0 adalah sejajar dengan perkembangan semasa negara untuk memenuhi tuntutan tenaga berkemahiran. Oleh itu Majlis Latihan Khidmat Negara (MLKN) memperkenalkan 8 modul baru untuk persiapan mulai tahun hadapan.

5 modul utama PLKN 2.0 merangkumi Cergas Tangkas (FIT4LIFE), Bicara Tekno (TECH & TALK), Pembangunan Diri (I-UPGRADE), MalaysiaKu dan Cakna Negara (BE SAFE, BE ALERT) dan 3 lagi sub-modul adalah Kerohanian (SPIRITUALITY), KerjayaKu (MYFUTURE) dan Khidmat Masyarakat (SERVICE LEARNING) yang bertepatan dengan 3 teras utama PLKN iaitu Kesukarelawanan, Perpaduan dan Cintakan Negara.

Pengumuman ini telah dibuat oleh Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara (MLKN), Datuk Ehsanuddin Harun Narrashid dan PLKN 2.0 akan dilaksanakan dalam 2 fasa iaitu Program Pembelajaran Bersepadu (ILP) dan Program Sijil Kemahiran Teknikal.

Di antara penambahbaikan lain adalah pengambilan pelatih terbuka kepada sukarelawan di mana diperuntukkan 30 peratus dan selebihnya adalah untuk pelajar-pelajar lepasan sekolah yang mendapat cadangan dan perakuan dari pihak sekolah. Tempoh perlaksanaan program ini juga akan dipendekkan dari 12 minggu ke 8 minggu dan sekali gus mampu mengurangkan kos program serta ia bertujuan untuk membuat penambahan pengambilan bagi setiap program dalam setahun.

PLKN 2.0 juga melibatkan 420 agensi awam kerajaan dan 10 kementerian di dalam program jangkamasa panjang dibuat sebagai Follow-up Program di mana bekas pelatih PLKN 2.0 akan diberi peluang menjalani latihan kemahiran dan amali untuk membina kerjaya mereka kelak. Pelatih yang gagal mendapat peluang melanjutkan pengajian di universiti juga akan berpeluang menyertai program kemahiran. Ini adalah memastikan pelatih-pelatih PLKN tidak menjadi golongan terpinggir yang tiada pekerjaan, tiada kemahiran dan tiada masa depan.

Yayasan Alumni PLKN turut dibentuk bagi mengemaskini data mengenai bekas-bekas pelatih sebelum ini.

Di antara aspek penting yang dipertingkatkan adalah faktor keselamatan samada dari segi perlaksanaan modul mahupun penempatan pelatih. Sehubungan itu, penyelenggaraan semula lebih 80 kem Khidmat Negara seluruh Malaysia telah pun mula dilaksanakan bagi persedian PLKN 2.0 pada Januari 2016 nanti.

Seramai hampir 400 peserta akan mengambil bahagian di mana 309 pelatih adalah dari kalangan sukarelawan, 32 pelatih dari Malaysian Automotive Institute dan selebihnya adalah individu yang membuat penangguhan latihan pada program yang lalu.

No comments: