Monday, July 18, 2016

BILA KEMALANGAN BERLAKU, APA PERANAN SPAD?


Setiap kali berlaku kemalangan jalanraya yang melibatkan pengangkutan awam, tiga agensi penguatkuasa yang akan terlibat. Pertama ialah pihak PDRM di mana siasatan seperti penglibatan jenayah atau apa-apa kesalahan yang melibatkan Penal Code atau Akta Jalanraya. Keduanya, JPJ akan menyiasat samada terdapatnya kegagalan kenderaan atau pemandunya dan yang ketiga, pihak MIROS akan menyiasat secara terperinci untuk mencari punca kemalangan dan melaporkan kepada Menteri Pengangkutan.

Di mana pula peranan SPAD? Suruhanjaya ini adalah agensi terakhir di mana segala hasil siasatan dari PDRM, JPJ dan MIROS, pihak SPAD perlu mengambil tindakn untuk menggantung syarikat operator atau tidak.

Inilah proses-proses yang perlu dilalui sebelum sebarang tindakan diambil pihak SPAD dan pastinya ia memerlukan masa apabila maklumbalas laporan dari ketiga-tiga agensi yang terlibat juga perlu berasaskan undang-undang negara.

Begitulah penjelasan Pengerusi SPAD, Tan Sri Syed Hamid Albar ketika ada pihak yang mempersoalkan apa sebenarnya peranan SPAD serta agensi-agensi penguatkuasa setiap kali berlakunya kemalangan jalanraya di mana sering berlaku ketika menjelang waktu perayaan.

Di dalam kes kemalangan berhampiran Terowong Menora yang melibatkan bas ekspres Qistina, keputusan untuk menggantung lesen syarikat pengendali ini tidak terlepas dari proses-proses yang disebutkan Tan Sri tadi. Malahan, keputusan tidak terus diambil sebelum pihak bas ekspres Qistina memberikan surat tunjuk sebab terlebih dahulu. Hanya selepas pihak SPAD berpuas hati bahawa terbukti ada dan kesalahan bersabit, maka barulah tindakan menggantung leses mereka dilaksanakan.

Kemalangan bukan sesuatu yang boleh sesiapa jangka, maka menurut Tan Sri Syed walaupun lesen telah digantung namun tiket-tiket telah pun dibeli penumpang, sebagai pihak yang bertanggungjawab, SPAD mensarankan agar tambang dikembalikan atau bekerjasama dengan pihak TBS untuk diberi bas yang lain.

Perlu juga dijelaskan yang pihak SPAD tidak memiliki rekod pemandu bas di mana segalanya berada di dalam bidang kuasa JPJ. Pada lazimnya, JPJ akan memaklumkan pihak SPAD ketika kemalangan telah berlaku, sejarah rekod pemandu sebelum keputusan penggantungan lesen PSV pemandu diambil. Pihak SPAD juga tidak menyimpan rekod jenayah seseorang pemandu yang hanya disimpan pihak polis.


Oeh itu, langkah yang terbaik adalah agar di antara pihak polis, JPJ dan SPAD berkongsi maklumat ke atas rekod seseorang pemandu. Pihak SPAD hanya mampu bertindak ke atas 2 perkara iaitu samada kesalahan itu adalah kesalahan kecuaian berat atau jenayah dan samada syarikat pengendali telah mematuhi I-She-Cop di mana tindakan mengikut sewajarnya tertakluk di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat (APAD).

Daripada seseorang itu mempertikaikan samada SPAD seharusnya diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan, Tan Sri Syed Hamid berpendapat adalah lebih baik ditumpukan persoalan pokok berkenaan kemalangan kerana kemalangan yang berlaku bukanlah disebabkan SPAD yang sekarang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri dan bukan di bawah MOT.

No comments: